BACK-UP & RESTORE

Van levensbelang voor de continuïteit van uw bedrijfsvoering!

Wanneer uw systeem door een calamiteit niet meer compleet is of zelfs geheel onbereikbaar, is het hebben van een recente reservekopie(back-up) van levensbelang voor de continuïteit van uw bedrijfsvoering! Een back-up is nodig wanneer (een deel van) uw gegevens verloren zijn gegaan door:

  • Onopzettelijke verwijdering
  • Opzettelijke verwijdering
  • Bestandscorruptie
  • Cyberaanvallen en ransomware

Kortom: de behoefte aan goede informatiebeveiliging is groter dan ooit. Reden temeer om actie te ondernemen en, samen met ons, een effectieve back-up strategie te ontwikkelen, óók voor cloudgebruikers! 

Bepaal met onze specialist het beleid en de vereisten

De behoefte aan een goede back-up is bij elk bedrijf verschillend, sommige sectoren moeten zelfs aan bepaalde wet- en regelgeving voldoen. Samen bepalen wij de vereisten, adviseren wij u over het te voeren beleid en stellen wij een SLA op. Onderstaande punten komen hier vrijwel altijd aan bod:

  • Hoe vaak moet u uw gegevens back-uppen? Alleen ‘s nachts of ook overdag? Samen met u bepalen we wat acceptabel is voor de continuïteit van uw bedrijfsvoering;
  • Welke tijdsduur is acceptabel voor herstel na een calamiteit? 
  • Op welk niveau wilt u kunnen herstellen? Elk bestand, een individuele mailbox, een enkel mailtje of de complete omgeving? 
  • Welke soort data wilt u veiligstellen? 
  • Hoelang wilt u terug kunnen in de versies van back-ups van uw gegevens? En hoelang wilt u deze bewaren?

Verzekeraars en brandweer: 33-50% van de bedrijven failliet na brand!

Voor alle hiervoor genoemde calamiteiten geldt dat de continuïteit van uw organisatie ernstig wordt beïnvloed, soms zelfs met zeer verstrekkende gevolgen.

Een reservekopie of back-up is nodig om na een calamiteit het computersysteem weer te herstellen naar de situatie van voor de calamiteit. 

UnitIT neemt het maken van back-ups zeer serieus! Wij maken, zelfs overdag, volcontinu reservekopiëen in ons datacenter en archiveren deze kopiëen naar tapes die wij op een bijzonder veilige manier vervoeren en elders offline opslaan. 

Doordat wij diverse sets maken, is alles ook terug te zetten per dag, week, maand, kwartaal en zelfs per jaar!

Uw gegevens zijn bij ons in veilige handen! 

In het filmpje vertellen wij u in 30 seconden hoe wij omgaan met uw en onze back-ups.