ICT-CONTINUÏTEITSPLAN

Continuïteitsplan

Coronavirus (COVID-19)

Een tot voor kort onvoorstelbare situatie: de uitbraak van een pandemie, het treft ons allemaal! Plots kunnen we niet meer ons werk doen zoals we dat gewend zijn maar moeten we uiterst innovatief en flexibel zijn om te blijven functioneren.

Zakelijke communicatieoplossingen zoals Skype for Business en Microsoft Teams blijken geweldige hulpmiddelen te zijn om met elkaar in contact te blijven, te overleggen en ons werk – zo goed als mogelijk – te organiseren en uit te voeren.

Zorg VANDAAG nog voor een continuïteitsplan.

UnitIT helpt om uw medewerkers zo goed mogelijk van dienst te zijn. Met ‘het nieuwe werken’ tijdens de Corona situatie, zorgen wij dat uw organisatie klaar is om een volgende calamiteit de baas te zijn met een continuïteitsplan. Er zijn legio calamiteiten te noemen die de bedrijfsvoering ernstig verstoren. Gelukkig kunt u de overlast tot een minimum beperken wanneer u beschikt over een ICT-continuïteitsplan. Met een continuïteitsplan worden – op basis van ons onderzoek (interviews, eigen waarnemingen en een uitgebreide checklijst) – de risico’s en een actieplan vastgesteld binnen de volgende risicogebieden:

  • risico’s vanuit de natuur en omgeving (brand, pandemie, ontploffing, overstroming, etc.)
  • risico’s vanuit menselijk handelen (inbraak, criminaliteit, hackers, etc.)
  • risico’s vanuit de techniek (stroomuitval, uitval van hardware of telecom, etc.)

Vervolgens wordt van ieder (potentieel) risico de waarschijnlijkheid dat het risico zich voordoet en ingeschat welke impact dit risico op de bedrijfsvoering heeft als het risico zich voordoet. Op basis hiervan wordt er een plan gemaakt om preventieve maatregelen te nemen zodat de impact zo klein mogelijk en de continuïteit zo hoog mogelijk is áls het risico zich voordoet.

Ondanks de onmogelijkheid om alle risico’s te bepalen, is het noodzakelijk om zoveel mogelijk significante risico’s te identificeren en te beoordelen, omdat dit het bewustzijn van het bestaan van risico’s in de organisatie vergroot, dit het omgaan met deze risico’s in de organisatie verbetert en dit leidt tot het bewust nemen van maatregelen ter voorkoming of beperking.