data protection officer

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Voor specifieke organisaties is het onder de AVG verplicht om een functionaris gegevensbescherming (FG), ook wel Data Protection Officer genoemd (DPO), aan te stellen. 

De FG/DPO is een onafhankelijk en deskundig persoon binnen de organisatie die toezicht houdt op de toepassing en naleving van de AVG met o.a. als taak informeren en adviseren over de omgang met persoonsgegevens. De functionaris mag een werknemer zijn of een extern ingehuurde specialist. 

Uw organisatie en de relaties van uw organisatie beschikken over veel soorten gegevens. Deze gegevens dienen uiterst zorgvuldig te worden behandeld, het betreft veelal vertrouwelijke gegevens. Ongeautoriseerde toegang door derden en het verkeerd omgaan met de gegevens kan leiden tot problemen bij de relaties van uw organisatie en heeft daardoor direct invloed op de continuïteit. De FG/DPO bewaakt dit en signaleert tijdig problemen en (mogelijke) knelpunten. Daarnaast denkt hij ook mee met de organisatie om het gebruik van persoonsgegevens zo eenvoudig en veilig mogelijk te maken. 

Wanneer u tijdelijk behoefte hebt aan een FG of er geen full time FG nodig is, is een externe FG een aantrekkelijke optie.

Wat kan UnitIT voor u betekenen?

  • UnitIT vervult de rol van FG binnen uw organisatie;
  • De FG van UnitIT treedt op als interne toezichthouder, zoals vereist door de AVG;
  • De FG van UnitIT heeft een onafhankelijke rol en kan direct rapporteren aan het hoogste managementniveau;
  • De FG van UnitIT informeert en adviseert over de verplichtingen van uw organisaties op grond van de AVG;
  • De FG van UnitIT werkt samen met de toezichthoudende autoriteit en fungeert als hun contactpunt.