AVG- en Privacy audit

Het verwerken van persoonsgegevens kan vele privacy gerelateerde vragen met zich meebrengen, zeker sinds de Europese privacy-verordening (de AVG / GDPR) in werking is getreden. Naast de wettelijke plicht om als organisatie te voldoen aan de AVG biedt het ook mogelijkheden om u in positieve zin te onderscheiden van uw concurrenten.

Vragen die wij vaak horen:

 • Is het toegestaan zonder nadere afspraken een externe partij in te schakelen om gegevens te verwerken?
 • Wanneer is iets een datalek en moet het geregistreerd worden, wat zijn de gevolgen en wat spreekt u af met uw leveranciers?
 • Waar moeten klanten nou precies over geïnformeerd worden, is onze privacyverklaring wel volledig en juist?
 • Mag ik klantgegevens voor andere doeleinden gebruiken of mag ik mijn klanten per e-mail benaderen?
 • Zijn mijn applicaties wel goed ingericht en beveiligd? (Privacy by default / Privacy by design)

Bij het beantwoorden van deze en vele andere vragen kunnen wij ondersteuning bieden in de vorm van praktisch advies. In veel gevallen bent u verplicht om bepaalde documenten te hebben of bepaalde overeenkomsten te sluiten. Wij stellen deze documenten voor u op of controleren de documenten die reeds binnen uw organisatie in gebruik zijn.

Wilt u weten of de werkwijze van uw organisatie binnen de kaders van de privacywet AVG plaatsvindt? Laat UnitIT dan een privacy audit uitvoeren.

Wat UnitIT voor u kan betekenen:

 • Inventarisatie van verwerkingen in uw organisatie
 • Uitwerken en registreren van verwerkingen
 • Introduceren van een beveiligingsbeleid
 • Borgen van verwerkingen door derden
 • Risico-inschatting
 • Aanstellen interne of externe Privacy Officer
 • Waarborgen rechten van betrokkenen
 • Beleid voor datalekken