ICT IN DE ZORG...

De dienstverlening in de zorg verandert snel, de bedrijfsvoering moet continu worden afgestemd op o.a. snel veranderende wetgeving (AVG) om de juiste zorg op de juiste plaats te kunnen blijven leveren. De beschikbaarheid, privacy en beveiliging van uw ICT moet optimaal zijn.

Beschikbaarheid

Van de zorgmedewerkers geeft 31% aan dat tijdens het werk de ICT niet of onvoldoende beschikbaar is waardoor de juiste informatie over een cliënt niet direct voorhanden is. Dit komt de productiviteit niet ten goede. In 48% van de gevallen heeft dit geleid tot kritieke situaties.

31% van de zorgverleners: ICT is onvoldoende beschikbaar

in 48% van de gevallen leidt dit tot kritieke situaties

Privacy

Veiligheid en privacy zijn uiterst belangrijke onderwerpen in de zorg. De discussie rond de AVG is vaak juridisch van aard terwijl de discussie eigenlijk zou moeten gaan over hoe de zorgverlener hier mee om zou moeten gaan om de privacy van de cliënten te waarborgen zonder dat de kwaliteit van de zorgverlening hier onder lijdt. 

26% zorgverleners: de privacy komt weleens in het geding

Beveiliging

Gegevens, en zeker gevoelige cliëntgegevens, moeten veilig worden bewaard en behandeld volgens NEN7510*. Een perfect werkende techniek is dé verbindende factor tussen cliënten, zorgverleners en diverse instanties.

*NEN 7510 beschrijft een set maatregelen die organisaties in de gezondheidszorg moeten treffen om via een gecontroleerd proces op adequate wijze met (medische) gegevens om te gaan. De norm is van toepassing op alle organisaties in de gezondheidszorg, ongeacht de aard en de omvang van het bedrijfsproces.