security scan

Hoe veilig is uw data?

Vandaag de dag is het voorkomen van een hack en/of een datalek van essentieel belang voor uw organisatie, relaties en klanten/cliënten. Het 100% kunnen vertrouwen op online veilige data en het voldoen aan wet- en regelgeving is van groot belang voor elke organisatie. Het is vanzelfsprekend dat alles blijft werken maar wat als het mis loopt?

Digitalisering en data drijven momenteel de ontwikkelingen maar brengen veel risico’s van informatieveiligheid en eigendom van data met zich mee. Al deze privacygevoelige informatie is natuurlijk interessant voor internet criminelen.

Voorbereid zijn op de grootste cyberrisico’s is een consequente maatregel in deze tijd. Ga maar eens na wat er gebeurt als voor uw organisatie benodigde informatie niet beschikbaar is, werk niet uitgevoerd kan worden of bedrijfskritische gegevens in handen komen van een internetcrimineel.

Het is daarom van belang om deze internetcriminelen voor te zijn door goed inzicht te krijgen in de zwakke punten van uw ICT-omgeving en daarmee gevonden problemen aan te pakken. UnitIT helpt door middel van testen, beoordelen, evalueren en monitoren de veiligheid van uw data te garanderen.

 

Een security scan is noodzakelijk

Om inzicht te krijgen en hoe uw gegevens optimaal te beschermen, wat kostenbesparend werkt en nóg meer vertrouwen geeft bij u en uw cliënten. 

Vandaag nog een voorstel voor een security scan? 

Wij maken graag vandaag nog een afspraak om doelbewuste maatregelen te treffen. Neem contact met ons op!

• meten is weten

• geheimhoudingsverklaring is standaard bij onze scans

• no cure, no pay! (als we niks vinden, kost het u niets)