DISCLAIMER, PRIVACY en COOKIES

Algemeen
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met UnitIT Solutions B.V., Joulehof 5-7, 4622 RG te Bergen op Zoom, hierna UNITIT genoemd.

UNITIT verleent je hierbij toegang tot www.UNITIT.nl (de website) en publiceert hier teksten, video’s, afbeeldingen en andere materialen die door UNITIT en derden zijn aangeleverd. UNITIT behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover mededeling te hoeven doen.

De informatie op onze website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Doeleinden van gebruik
Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat UNITIT in bepaalde gevallen uw gegevens opslaat. UNITIT gebruikt uw (persoons)gegevens voor de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten, relatiebeheer, product- en dienstontwikkeling en/of verbetering en voor het bepalen van strategie en beleid. Bij het bezoeken van onze website zullen zonder uw toestemming geen persoonsgegevens door ons worden verzameld. Wij registreren wel gegevens die geen persoonlijke informatie bevatten. Dit om inzicht te krijgen in de wijze waarop onze website wordt gebruikt. 

Het kan voorkomen dat op bepaalde delen van onze website om persoonsgegevens wordt gevraagd, bijvoorbeeld als u gebruik wilt maken van een specifieke dienst of ons contactformulier. Deze informatie zal door ons uitsluitend worden gebruikt voor het omschreven doel. In sommige gevallen worden uw persoonsgegevens gekoppeld aan een ‘account’, om er voor te zorgen dat u deze niet bij elke transactie opnieuw hoeft in te vullen.

Bij het verzenden van formulieren wordt ook het IP-adres genoteerd. Dit om in voorkomende gevallen te kunnen nagaan of ten onrechte gebruik wordt gemaakt van persoonsgegevens.

Verstrekking aan derden
Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden mits dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist.

Gegevensbeveiliging
UnitIT Solutions B.V. maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens.

Wij beschermen uw gegevens met alle mogelijke middelen, maar vanwege het publieke karakter van internet kunnen wij de veiligheid van de overdracht van informatie via internet niet altijd voor 100% garanderen.

Cookies
Op onze website kunnen cookies worden gebruikt om de integriteit van de registratieprocedure te waarborgen en de website te kunnen personaliseren. Een cookie is een klein bestandje dat door een webpaginaserver op uw computer wordt geplaatst. 

Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld. Daarnaast worden cookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, maar ook dan bevatten de gegevens geen persoonlijke informatie.

U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd. Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van onze website.

Links naar andere websites
Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. UnitIT Solutions B.V. is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van websites die niet onder het beheer van UnitIT Solutions B.V. vallen.

Contactgegevens

KVK-nummer: 22039479
BTW-nummer: NL811423918B01