ICT in het onderwijs

ICT ontwikkelingen in het onderwijs

Het onderwijs digitaliseert in razend tempo. Wij zetten de meest urgente ontwikkelingen op het gebied van ICT in het onderwijs op een rij.

1. Onderwijs op afstand

Geen enkel digitaal fenomeen maakt in deze branche zo snel zijn opmars als e-learning, ofwel onderwijs op afstand. Het klaslokaal is niet meer de enige plek waar lesgegeven wordt. De reden daarvan mag duidelijk zijn: de wereldwijde pandemie. Onderwijsorganisaties zijn noodgedwongen op zoek gegaan naar mogelijkheden voor een zo goed mogelijke voortzetting van het onderwijs.

Dit onderwijs manifesteert zich op allerlei manieren. Van de docent die voor de webcam contact houdt met leerlingen en apps die specifieke vaardigheden stimuleren, tot zelfs gehele online lesplatformen. Deze ontwikkeling vereist een gedegen infrastructuur, zoals een capabel (draadloos) netwerk en videoconferencingvoorzieningen als IP-camera’s en eventueel een interactief presentatiescherm.

2. Toetsing op afstand

Niet alleen lessen, maar ook toetsing gebeurt steeds vaker op afstand. Digitale proctoringoplossingen kunnen een eerlijke gang van zaken waarborgen. Op dit moment is die toetsing met name theoretisch van aard. Het is niet ondenkbaar dat onderwijsorganisaties in de toekomst ook steeds vaker praktische vaardigheden op afstand gaan beoordelen.

3. Video-assisted learning

Docenten maken al decennialang gebruik van multimediale elementen in het klaslokaal. Wat ooit begon als een eenvoudige tv in het klaslokaal, is inmiddels uitgegroeid tot een digitaal en interactief fenomeen. Smart displays en aanraakschermen voegen interactieve elementen toe aan de lessen. Digitale animaties en kant-en-klaar videomateriaal ontlasten daarnaast de docenten.

4. Machine learning en AI

Nieuwe technologieën als machine learning en AI veroveren langzaam maar zeker de klaslokalen. De belangrijkste toepassing is het bieden van onderwijs dat meer op het individu is toegesneden. Organisaties kunnen deze technieken inzetten voor bijvoorbeeld het creëren van gepersonaliseerde leerervaringen. Het helpt hen met de transitie van een one-size-fits-all-aanpak naar lesprogramma’s die beter aansluiten bij de wensen en behoeften van individuele leerlingen. Daaronder valt bijvoorbeeld het samenstellen van assessments die beter aansluiten bij individuele aandachts- en verbeterpunten.

Machine learning en AI kunnen ook buiten het curriculum hun waarde bewijzen. Bijvoorbeeld voor het herkennen van relevante patronen van individuele leerlingen en studenten of juist binnen groepen. Denk aan ontwikkelingen in het prestatieniveau.

5. Virtual reality en gamification

Mensen slaan informatie beter op als ze het zien. Dat is precies wat virtual reality kan bieden, maar dan beter. Met vr kunnen leerlingen en studenten lesstof ook ervaren. Met name in het voorbereidend beroepsonderwijs is deze technologie waardevol. Studenten krijgen zo de mogelijkheden concrete beroepssituaties te ervaren, voordat ze er daadwerkelijk in de praktijk mee te maken krijgen. Op die manier zijn ze beter voorbereid. Niet voor niets wint deze technologie dan ook terrein in deze sector.

In het verlengde van die ontwikkeling ligt gamification. Door lesstof in (digitale) spelvorm aan te bieden, wordt het onderwijs aantrekkelijker en blijft de materie langer hangen.

6. Aandacht voor privacy en security

Met de digitalisering van het onderwijs is logischerwijs ook de aandacht voor security en privacy sterk gegroeid. Onderwijsinstellingen moeten net als andere organisaties uiteraard voldoen aan wet- en regelgeving op dit gebied, zoals de AVG. Leerlingen, ouders, docenten, onderwijsondersteunend personeel en andere betrokkenen hebben recht op een veilige, privacyvolle omgeving. De onderwijssector kan hierbij leunen op kennisinstituten als SURF en Kennisnet, maar zijn voor technische oplossingen aangewezen op ons al IT-partner.

Uitdagingen zijn bijvoorbeeld het op een veilige en privacyvolle manier bewaren en uitwisselen van gevoelige leerling- en studentgegevens. Omdat steeds meer onderwijs op afstand plaatsvindt, groeit ook het belang van authenticatiesystemen.

Wilt u meer weten? Neem contact met ons op!

VEILIGHEID • BESCHIKBAARHEID • PRIVACY